Koert - Maandag 16 Mei '05 - + 4 - 2 Next Nature

Een paar weken geleden maakte ik een wandeling door de bossen en schopte bijna tegen de grootste haas die ik ooit heb gezien. Het dier was al bijna helemaal wit voor de winter en we bleven allebei een plezierig poosje tegenover elkaar staan - twee schepsels, door nieuwsgierigheid met elkaar verbonden. Wat zal het straks nog voor betekenis hebben een haas in het bos tegen te komen als er eenmaal overal genetisch verbeterde hazen rondhuppelen? Waarom zouden we voor zo'n haas meer eerbied of zelfs genegenheid hebben dan voor een Cola flesje?

In 1989 publiceert de 28-jarige reporter van The New Yorker, Bill McKibben, zijn essay 'The End of Nature' [McKibben1989]. In dit invloedrijke werk betoogt hij dat de Natuur is overleden; Natuur bestaat niet langer autonoom, los van de invloed van de mens. Het essay van McKibben was van grote invloed op de wereldwijde klimaatdiscussie, werd vertaald in meer dan twintig talen en alom geciteerd. Zo ook hier. Maar in tegenstelling tot McKibben wil ik betogen dat de natuur niet dood is maar springlevend. Ze heeft enkel haar werkterrein verlegd.

Natuurrampen zullen in de toekomst niet meer bestaan. Eigenlijk komen ze nu al niet meer voor. Telkens wanneer er zich een ramp voordoet worden de zondebokken gezocht in de sfeer van systeemfalen en bureaucratische organisaties: Waarom waren die dijken niet hoog genoeg? Wie was er verantwoordelijk voor de aardbevingbestendigheid van dat gebouw? Natuurrampen zijn cultuurrampen geworden. Organisatorische missers, welke ons nog genoeg te wachten staan. Ons beeld van natuur is eigenlijk heel naief, het is aan verfrissing toe. Laten we het bekijken vanuit het menselijk perspectief: natuur als ervaring. Natuur is iets waartoe we ons mythisch verhouden. Het gevoel dat mensen van natuur hebben is door Svend Larsen [Larsen1992] omschreven met de volgende zes eigenschappen: oneindig, ontoegankelijk, overdonderend krachtig, angstaanjagend, wild en primair. Waar vinden we dit vandaag de dag? Het park aan de rand van de stad? De kat op de vensterbank? Ander idee: Onze volgende natuur ontstaat uit cultuurproducten welke zo complex geworden zijn dat we ons er niet anders toe kunnen verhouden dan zoals in een mens-natuur relatie. Op een zeker moment wordt de relatie met het industrieel geproduceerde cola flesje misschien wel rijker en mythischer dan onze verhouding tot de genetisch ontlede en gemanipuleerde haas in het bos. 

Onkruid (Koert van Mensvoort)

In feite raken de concepten van natuur en cultuur omgedraaid. Natuur, of wat we daaronder verstonden, wordt meer en meer door mensen bepaald. Natuur, in de zin van bomen, planten, klimaat, dieren, wordt een culturele categorie. Tegelijkertijd geldt voor cultuurproducten, welke voorheen in de macht van menselijk handelen waren, dat ze ons in toenemende mate boven het hoofd groeien. De 'natuurkrachten' verplaatsen zich naar een ander domein. Onze volgende natuur ontstaat uit het culturele, maar dit neemt niet weg dat het *echte* natuur is. Geen plaatje van natuur, of een simulatie van een lang verloren fenomeen. Nee, echte natuur in al zijn functioneren, gevaren en mogelijkheden. Wilde systemen, genetische surprises, kalme technologie, autonome machines en prachtige zwarte bloemen. We treden een tovertuin binnen welke ons verrast, verwonderd, soms neerslaat en soms gunstig gestemd is. Het is tijd voor een perspectiefwisseling. We moeten de dingen opnieuw betekenis geven om onze plek te bepalen. Zijn we de primitieven van een volgende natuur? Groener gras, je went er aan.

Ik ben een natuurmens.

Natuur en techniek zijn oude tegenstellingen. Maar sommige dieren doen ook aan techniek. Denk eens aan de bevers. Het zijn radicale vormgevers van hun omgeving. En dat zijn zoogdieren, zoals wij. Nog extremer zijn de insecten. De biomassa van alle insecten (d.w.z. het totale gewicht van alle als insecten levende organismen) is vele malen groter dan de biomassa van de mens. De meeste insecten hebben speciale zintuigen (sonar/toon, UV/zonlicht, geur, tast, warmte etc.). Onze computer(communicatie)systemen dragen vooral electrisch vertaald licht en geluid over. Ik vind, dat je ook in de bekultiveerde wereld met je zintuigen (...je hersens) moet leven (wat het meisje in het bos doet). Achter de zintuigen is geen wereld.
pablo pinkus - Dinsdag 28 September '04 - 12:24

Mooie insteek! Ik vind het interessant te discussieren over het 'beeld' dat we van natuur hebben. Volgens mij is daar iets raars mee aan de hand. Ik merk dat ik vaak ervaringen heb die me een onverwacht natuur gevoel geven en tegelijkertijd kunstmatig 'lijken'. Ik kan er eigenlijk geen ander woord voor vinden dan 'natuur' (de zintuigelijke ervaring zegt me dat het natuur is!). Omdat het geen good old natuurlijke natuur is, noemen we het next nature.

Laurens Orij had laatst een aardige uitspraak over dat de ontwerpers van hoogpollig tapijt de essentie van gras beter begrepen hadden dan de kunstgras fabrikanten. Dat vond ik wel raak gedacht. Next nature is natuur in zijn functioneren, niet alleen als plaatje of slappe simulatie. (Dus geen kunstgras dat er leuk groenig uitziet maar stekelig voelt als je gaatzitten). Wie met deze blik de wereld in kijkt komt tot ontdekkingen.
Koert van Mensvoort (link) - Donderdag 30 September '04 - 13:14

A weird question: Is NATURE really natural? Are the trees, flowers, animals, humans, etcetera in Earth's "nature" really natural? Or is it the product of a biological experiment long ago; performed by "our ancestors" when "natural" life just started to flourish all over SOL-III (TERRA).
Danny Ceas - Donderdag 21 Oktober '04 - 22:37

Vraag: waarom is het nodig om onze cultuur te herdefinieren als zijnde natuur?
is het omdat we onszelf anders verliezen. dat we ons niet meer mens voelen? zoals han burger. omdat we anders geen raad weten met de wilde systemen? ik dacht dat dat het antwoord was, maar ergens lijkt er iets niet te kloppen.
deze oplossing leunt op de gedachte dat als we eenmaal in staat zijn de wilde systemen(cultuur) te zien als onze nieuwe natuur, dat dan alles mooier wordt. dan treden we binnen in de tovertuin.

maar is het niet de natuur waar we ons van moesten losmaken? wij hulpeloos krijzende mensen moesten wel inventief zijn. we moesten ons wel cultureel ontwikkelen om uberhaubt te kunnen overleven. de natuur is de vijand van de mens.

en is het niet zo, dat als we cultuur herdefenieren als zijnde natuur, dat we er een nieuwe vijand bij hebben? sterker nog, kan het soms zijn dat we al te laat zijn met het herdefineren? dat de verandering van cultuur naar natuur al eerder plaats heeft gevonden, zonder dat we daar erg in hadden?
immers; cultuur was onze redding. maar nu cultuur natuur is geworden, is het wederom onze vijand; zie de wilde systemen!

kan het zijn dat onze cultuur ongemerkt is veranderd in natuur, en dat we ons daarom zo verloren voelen?
Michel van Duyvenbode - Maandag 01 November '04 - 22:46

Ik zie de omkering tussen natuur en cultuur vooral als een constatering of een 'manier van kijken', niet zozeer in morele termen van goed of slecht. Vergeleken met de kale lege berekende en onttoverde wereld lijkt de tovertuin misschien prachtig; het biedt een gevoel dat onze evolutie nog niet ten einde is. Maar die tovertuin is niet alleen maar mooi en lekker, maar ook vol gevaren en onduidelijkheden waardoor we ons misschien wel heel klein en kwetsbaar zouden kunnen gaan voelen.
Koert - Dinsdag 09 November '04 - 10:40

GEEN DODE DIEREN GEVONDEN NA TSUNAMI IN AZIE

Functionarissen van Natuurbeheer in Sri Lanka zijn met stomheid geslagen. De ergste tsunami die zij zich kunnen herinneren heeft in het land tienduizenden mensen het leven gekost, maar tot hun grote verbazing zijn er in zijn geheel geen dode dieren te vinden.

Enorme golven stuwden bij het Yala National Park het water tot drie kilometer het land in, en richtten een enorme ravage aan in Sri Lanka's grootste wildlife reservaat, het woongebied van honderden olifanten en verscheidene luipaarden.

Het bizarre is dat we geen dode dieren hebben gezien, zegt H.D. Ratnayke, directeur van het nationaal Wildlife Department woensdag tegen Reuters. Er is geen enkele olifant doodgegaan. Niet eens een dode haas of een konijntje, voegt hij toe.

Ratnayk vermoedt dat dieren een zesde zintuig hebben. Ze voelen het aankomen wanneer er natuurrampen gaan gebeuren. Het is bekend dat men in China goed let op de gedragingen van dieren om zo aardbevingen te voorspellen.

Er zijn veel anecdotes over honden die gaan blaffen en vogels die wegvliegen voordat vulkanen uitbarsten of de aarde gaat beven. Maar er zijn geen bewijzen, aldus Matthew van Lierop, deskundige op het gebied van gedrag van dieren bij de dierentuin van Johannesburg in Zuid-Afrika. Er zijn geen specifieke studies omdat dit soort dingen in laboratoria niet na te bootsen zijn. Volgens Clive Walker, die een aantal boeken heeft geschreven over de Afrikaanse dierenwereld, hebben voral vogels het vermogen rampen te voelen aankomen. Dieren vertrouwen overigens op bekende zintuigen als hun gehoor of hun geur als het erom gaat roofdieren tijdig te ontdekken.

De Romeinen meenden dat uilen naderend onheil konden aangeven en veel oude culturen beschouwen olifanten als heilige dieren met speciale macht of een uniek vermogen.

Bron: Reuters
nieuwtje - Dinsdag 04 Januari '05 - 13:20

Onder aanvoering van het christendom en het lineaire denken heeft de westerse mens afstand genomen tot de natuur om zichzelf te beschermen. Cyclische (natuur-)religies komen steeds meer in de verdrukking door globalisatie. Door de ontwikkeling van wetenschap en techniek zijn we op een punt belandt waarin de cultuur totaal in onbalans is met de natuur. Maar niet alleen op fysiek niveau hebben we afstandt van de natuur genomen. Ook op mentaal vlak. De meeste westerse mensen weten zelfs niet meer dat ze zelf natuur zijn. Als je het over natuur of spiritualiteit hebt ben je al snel 'vaag'.
Maar ook ik ben een product van de westerse (globalistische)wereld (met 12,5 % indonesische genen). Ik ben blij dat ik de werking van de natuur blijf zien en ervaren. Niet alleen als ik door het bos loop of door de wind fiets maar ook als ik naar de tv kijk of boodschappen doe. In deze zin denk ik dat we in een cultuurnatuur leven. Ik hou hier van omdat het mijn achtergrond en mijn contaxt is. Hierin ben ik geworden wat ik ben. Maar ik voel ook verwantschap met (de nog bestaande) cyclische- en natuurculturen. De natuur blijft het huis van de mens (zonder natuur geen mens). Ik verbaas mij over het feit dat velen dit contact totaal kwijt zijn. Het zijn de nieuwe analfabeten. Met mijn 'spirituele fitness apparaten' heb ik dit proberen te visualiseren. Vanuit het Instituut voor de Loslopende Mens probeer ik de mens door middel van apparaten (onze eigen verworvenheid) weer contact met de natuur te vinden.
Dit doe ik niet vanuit idealisme. Ik geloof niet in wereldverbetering of goed en slecht. De dingen zijn zoals ze zijn. Wat ik alleen doe is mijn visie vorm geven. De ironie in mijn werk zit 'm in het feit dat ik niet in DE WAARHEID geloof. New Age mensen doen dit wel. Vandaar dat zij er niet goed vanaf komen in mijn werk (het apparaat de Treehugger i.p.v. boomknuffelen). (www.loslopendemens.nl)
Anderzijds probeer ik de westerse mens te prikkelen om vanuit het uiterlijk bij het innerlijk terecht te komen door gebruik te maken van apparaten en trendy kleding.
Nu ben ik bezig met een therapeuterette tour waarin ik mensen de mogelijkheid biedt om een goed gesprek te hebben zonder een daadwerkelijk probleem te hebben. Dit bied ik op festivals, congressen, loopbaancarrieredagen en op eigen initiatief op plekken door het land. Volgend jaar moet dit vorm krijgen in het Centrum voor de Loslopende Mens (Amsterdam). Een plek waar mensen elke dag terecht kunnen als podium voor de zoekende mens die regie heeft over z'n eigen leven en daar richting aan moet geven. Volgens mij de grootste verworvenheid van de westerse mens maar tevens de grootste uitdaging.
oscar prinsen () (link) - Vrijdag 14 Januari '05 - 08:58

> De natuur blijft het huis van de mens (zonder natuur geen mens). Ik verbaas mij over het feit dat velen dit contact totaal kwijt zijn.

Die mensen die dat contact kwijt zijn, zijn dus geen mensen??
Theo - Zondag 20 Maart '05 - 10:24

what's got the word's energy crisis (and policy) to do with 'nature'? sorry but i must have missed the point. there is no 'nature' anymore, only so-called nature parks.
Geert - Maandag 23 Mei '05 - 07:59

Indeed, in the eighties we used to think 'nature' is dead. I think that is a mistake: Nature likes to hide.

The associations that most people have with the notion of nature can be summed up in such terms as infinite, inaccessible, overwhelming in power, primal, wild and fearsome. Where can this kind of nature be found nowadays? In the park on the outskirts of the town? I guess not. I think our next nature arises from cultural products that have become so complex that the only way we can relate to them is in terms of a man-nature relationship.
Sense and simplicity: Next nature is Real nature.
Koert van Mensvoort - Maandag 23 Mei '05 - 08:00

I can agree with that, except: why call it nature? That's confusing.
And then also 'real'.. and even more confusing term these days. You
mean real like Lacan defined it? Or real like in reality television?
Geert - Maandag 23 Mei '05 - 08:02

Simple: It has all the pragmatic functionings of nature, so that is what we should call it (even when it is not green). I understand it is confusing at first, but after the paradigm shift things become clear again. (at least for me).
Koert - Maandag 23 Mei '05 - 08:06

You will go into the garden to look at the flowers - and the flowers will look at you.
Bruce Sterling - Zaterdag 15 Oktober '05 - 10:23

Media ecology looks into the matter of how media of communication affect human perception, understanding, feeling, and value; and how our interaction with media facilitates or impedes our chances of survival.

The word ecology implies the study of environments: their structure, content, and impact on people.

An environment is, after all, a complex message system which imposes on human beings certain ways of thinking, feeling, and behaving.

* It structures what we can see and say and, therefore, do.
* It assigns roles to us and insists on our playing them.
* It specifies what we are permitted to do and what we are not. Sometimes, as in the case of a courtroom, or classroom, or business office, the specifications are explicit and formal.

In the case of media environments (e.g., books, radio, film, television, etc.), the specifications are more often implicit and informal, half concealed by our assumption that what we are dealing with is not an environment but merely a machine.

Media ecology tries to make these specifications explicit.

It tries to find out what roles media force us to play, how media structure what we are seeing, why media make us feel and act as we do.

Media ecology is the study of media as environments.

Neil Postman, The Reformed English Curriculum. in A.C. Eurich, ed., High School 1980: The Shape of the Future in American Secondary Education (1970).
Neil Postman - Vrijdag 18 November '05 - 17:02

Het Next Nature verhaal verklaart ook waarom zoveel natuurkunde studenten na hun studie bij McKinsey of als beursanalist gaan gaan werken!
Andre - Zondag 01 Januari '06 - 20:51

Can I use your phone? lexapro us sales MUMBAI, Oct 7 (Reuters) - Apollo Tyres andU.S.-based Cooper Tire & Rubber Co disagree over whetherthe Indian firm should pay a lower price in its $2.5 billiontakeover, the latest hurdle in a deal beset by lawsuits, labourissues and unhappy Apollo investors.
Jordan () (link) - Woensdag 29 Oktober '14 - 05:28

I'd like to apply for this job buy levofloxacin MILAN, Sept 23 (Reuters) - Spanish telecoms companyTelefonica has agreed to hike its stake in rivalTelecom Italia, a source close to the deal said,ending months of speculation on the future of the debt-ladenItalian group and opening the way to asset sales.
Sophia () (link) - Woensdag 29 Oktober '14 - 05:28

I never went to university order levofloxacin It shouldn't all go together, but it does. The striped top is suitably oversized, but it's those gorgeous quilted joggers that caught our eye. And guess what? They're from Topshop, so no breaking-the-bank price tag.
Savannah () (link) - Woensdag 29 Oktober '14 - 05:28

Singapore is known to have a single in the hottest real estate markets, which several people are making the most of. Whether or not you might be seeking to relocate to Singapore or irrespective of whether you happen to be by now dwelling from the region, there are many of authentic estate for sale that may fit your housing requires. Additional businesses are now being brought into the region, and as this kind of the economic climate is escalating. For this reason growing financial state, Singapore is starting off for making a big effect on the remainder of the entire world. Additionally, with an expanding economic system, you can assu a growth inside the authentic estate industry likewise.
Evan Mathis Authentic Jersey http://www.authenticeaglesteamshop.com/E..
Evan Mathis Authentic Jersey () (link) - Woensdag 29 Oktober '14 - 10:05

Na Ons De MensNext Nature
tydlcmtkql http://www.guy4r1y190xrxd1t182i3j60x8p9k..
atydlcmtkql
[url=http://www.guy4r1y190xrxd1t182i3j60x8p9k..]
tydlcmtkql () (link) - Woensdag 29 Oktober '14 - 10:26

Na Ons De MensNext Nature
qoobettcte http://www.gjt251e15zbw0t5kb074xgc98v55d..
[url=http://www.gjt251e15zbw0t5kb074xgc98v55d..]
aqoobettcte
qoobettcte () (link) - Woensdag 29 Oktober '14 - 10:27

Na Ons De MensNext Nature
btpizywkf http://www.g5a1sjx88950ui1z5lgb1l931j2jf..
[url=http://www.g5a1sjx88950ui1z5lgb1l931j2jf..]
abtpizywkf
btpizywkf () (link) - Woensdag 29 Oktober '14 - 10:30

Щ`Х`vogueЈzbu줵ƤޤЩ`Х`Ʒϡ٤Ƥܤȫ¤oЩ`Х`Ʒ֤ĤλäĤˎڤܤ˼Ӥơ150Lrg^뤿Ƥ롣Iǟ褦Ʒ餷britanЈzb򘋺BޤgǥЩ`Х``դǤЩ`Х`Υ֥ȤǤϡʤäʥЩ`Х`δļȡä뤳ȤǤdzߤΜp٤˰äƜpفΤˤʤߤΥЩ`Х`ƷṩƤޤ
Щ`Х` ޥե` () (link) - Woensdag 29 Oktober '14 - 10:30

http://www.wwwviagraonlinehq.com/ viagra online
Viagra () (link) - Woensdag 29 Oktober '14 - 10:34

Na Ons De MensNext Nature
aovrlrxhl
ovrlrxhl http://www.g52cx8jdd57sy8254mpe475962ijf..
[url=http://www.g52cx8jdd57sy8254mpe475962ijf..]
ovrlrxhl () (link) - Woensdag 29 Oktober '14 - 10:58

COMMENTAREN OP DEZE ENTRY ZIJN AFGESLOTEN